tree house
home
being jarka
being me
being woman
being public

BEING YOU

Klik op de boom rechts onder om terug te keren naar het begin van de pagina

Terugkeer naar de oorsprong van wie je bent.

Het menselijk lichaam fascineert me enorm. Ik vind haar getuigen van een onbeschrijfelijke schoonheid. Wij dragen werkelijk de kosmos in ons.
Al het leven is vertegenwoordigd in wie wij zijn en dat komt terug in het ontwerp van het menselijk lichaam.
Door mijn handen op jouw lichaam te leggen, verkrijgen we toegang tot een organische blauwdruk van jou. Toegang tot het leven in jou.
Hierin zit alle informatie van wie jij bent, niet alleen dat wat in het fysieke lichaam is opgeslagen en/of waarneembaar is.
De sessie is een rehabiliterende reis door de multi dimensionaliteit van jouw organisch wezen waar we een hoeveelheid aan ervaringen en indrukken opdoen.
Essentieel voor jouw welzijn.

Een sessie waarbij je op een matras ligt en ik je aanraak met mijn handen.
Mijn warme handen bewegen zich van plaats naar plaats op je lichaam en je voelt de energie stromen.
Aanzettend wat ertoe doet, voorbij het fysieke, voorbij het causale veld van oorzaak en gevolg, voorbij de fysieke klacht.
Er treedt een diepe ontspanning (theta staat) op tijdens de sessie.
Vanuit een groter en breder perspectief voelbaar en zichtbaar, ontvang je informatie gevuld met kracht die een ander perspectief opent op de klacht en de mogelijkheden naar genezing.
Een sessie duurt gemiddeld 90 minuten. De investering is naar rato.

Wil je dit ervaren?
Maak een afspraak via de contactpagina

In een op gesprek gericht consult gaan we in op het herstellen van de balans.
Door trauma ontstaan er overtuigingen in je denken die je vertellen dat je niet goed genoeg bent, of dat je gebroken bent op een bepaalde manier, of dat er iets aan je mankeert.
Daaruit ontstaat een verhaal, ik noem dat een narratief en dat verhaal ga je leven.
Je leven wordt een weerspiegeling van jouw overtuigingen die bewust of onbewust de dienst uitmaken in je denken, voelen en handelen.
Daar kan je dan weer veel energie overheen zetten in de vorm van wilskracht, of overredingskracht of vermijdingskracht, ook wel overlevingsmechanismen genoemd, maar vroeg of laat kom je jezelf tegen in de disbalans die op deze manier ontstaan is.

En wat dan?
Ik weet uit eigen ervaring dat trauma dit effect op je heeft.
Ik heb jarenlang gedacht dat er iets mis was met mij en heb ik menig therapie gevolgd in een poging dat op te lossen.
Maar wat niet stuk is, hoeft ook niet gemaakt worden.
Je blijft ‘werken’ aan iets dat er niet verbeterd hoeft te worden maar een verschuiving in perceptie nodig heeft en inzicht.
Ik ga ervan uit dat niets je kapot kan maken of krijgen. Je blijft altijd heel, maar je ervaring kan heel tegengesteld zijn.
En dat voel je wel en je weet dat het niet lekker loopt en je hebt ook een idee waar dat mee samenhangt, maar helemaal precies je vinger erop kunnen leggen, lukt niet.
Je bent de connectie met de bijbehorende emoties verloren.
En daarmee de verbinding met jezelf, met je innerlijke wijsheid, met je liefde.
En dan stroomt je leven uit vorm, je raakt verwijderd van de hoofdstroom.
Wat we in sessies doen is:

- De verbinding met jezelf herstellen. Wat geeft je energie?

- Je zelfliefde aanspreken. Warmte, geborgenheid en koestering opbrengen voor jezelf.

- De geloofsovertuigingen die jou niet dienen, in kaart brengen en stopzetten. Negatieve ondermijnende denk- en voelpatronen ‘herbedraden’ met jouw unieke levenskracht en wijsheid.

- Beantwoording zoeken en geven op wat jouw diep gevoelde en vaak genegeerde behoeften zijn.

Concreet gezegd, wat heb je nodig om je goed te voelen in je innerlijk en de vertaling daarvan naar uiterlijk.
Dit schept ruimte, ruimte voor een natuurlijk herstel dat dan optreedt.

Maak een afspraak via de contactpagina

In een sessie gericht op beweging nemen we als uitgangspunt je lichaam en de taal die je lichaam spreekt.
Het lichaam vertelt de waarheid en je spier-en cel geheugen vertellen je verhaal ongeacht of jij je ervan bewust bent of niet.
Dat maakt het lichaam zo’n goede ingang voor bewustzijnswerk, want je kan letterlijk niet om jezelf heen.
De levende energiebron in jou kan zich perfect uitdrukken in de taal van beweging en samen zoeken we naar de vertalingen hiervan in woord en beeld en voelen we en kijken we naar wat zich wil uitdrukken.
Het lichaam is vaak heel letterlijk in wat het wil vertellen en in wat het laat zien.

Beweging gericht werken kan ook heel bijdragend zijn voor het vergoten van je lichaamsbewustzijn en je gevoel van ruimte, zowel in je, om je en buiten je.
Om ruimte in te nemen in het leven en in de wereld, moet je die ruimte vaak eerst in jezelf innemen.
Om jezelf neer te zetten of uit te dragen in het leven, zet je eerst jezelf neer in je eigen persoonlijke ruimte.
Dit zijn thema’s waarmee gewerkt kan worden.

Ook thema’s zoals gronding en aarding, begrenzing en flow kunnen aan bod komen.
Het palet van het lichaam is heel rijk en verrijkend om mee te werken.
Trauma laat zich ook zien in de lichaamstaal en/of lichaamstonus.
Om de onderbreking te herstellen die trauma veroorzaakt in de levensstroom, is het nodig de onderdrukte of verstopte emotionele lagen in beweging te brengen en te bevrijden van de bevriezing.
Simpelweg door het gevoel weer voorrang te geven en leidend te laten zijn in jou.
De beweging van binnenuit weer kunnen volgen, letterlijk en figuurlijk.

Maak een afspraak via de contactpagina